logotype 2pm consulting

Znalecká činnost

Zpracování znaleckých posudků v oblasti oceňování hospodářské činnosti společností soudním znalcem

Znalecký posudek v oblasti oceňování podniků lze využít jak pro „soukromou“ představu klienta o hodnotě jeho vlastního podniku/společnosti či o hodnotě jiné společnosti, tak pro účely stanovené zákonem. Obvyklý proces zpracování znaleckého posudku zahrnuje následující úkony:

  • Projednání účelu posudku, uzavření smlouvy, stanovení termínů, předání seznamu požadovaných podkladů a dalších parametrů;
  • Jmenování znalce soudem pro zpracování konkrétního posudku požadovaného klientem. V případě, že se nejedná o situaci, kdy je znalecký posudek vyžadován zákonem, není jmenování soudem potřeba.
  • Zpracování posudku – obvykle v horizontu 2-5 týdnů.

© 2pm consulting 2009 | 28. 3. 2014 | textová verze stránek