logotype 2pm consulting

Reference

S ohledem na zájmy klientů níže uvádíme přehled aktuální činnosti ve formě stručného, anonymního popisu jednotlivých projektů.

Madur Group a.s.

Právní a ekonomická poradenská kancelář. Daňové poradenství zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob, DPH obecně a daňových záležitostech v souvislosti s investováním do nemovitostí. [2005-2014]

Madur s.r.o.

Odpočet na výzkum a vývoj

Daňové poradenství související s uplatněním odpočtu na výzkum a vývoj podle §34 odst. 4 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů... [duben 2011 – 2014]

DPH u spoluvlastníků nemovitosti

Poradenství související s aplikací DPH v situaci 4 spoluvlastníků nemovitosti v centru Prahy; otázky týkající se financování, právní úpravy a daňových dopadů; registrace spoluvlastníků k DPH, výpočet koeficientu pro uplatňování nároku na odpočet DPH při rekonstrukci stavby. Výhody/nevýhody pro plátce/neplátce mezi spoluvlastníky, vedení evidence, poradenství při rekonstrukci nemovitosti...[leden 2011 – 2014]

VEXTA a.s.

Daňové poradenství týkající se běžného provozu stavební společnosti střední velikosti. Poradenství v oblasti investic do nemovitostí, včetně výstavby a následného prodeje bytových jednotek. [20010-2014]

VEXTA a.s.

Business plán pro bioplynovopu elektrárnu

Komplentí příprava ekonomické části business plánu pro výstabu a provoz bioplynové stanice. Holandský investor. [4q 2010]

Restrukturalizace průmyslového výrobního podniku

Ocenění 100% podílů v 1 české a v 1 holandské obchodní společnosti v rámci skupiny v návaznosti na ustanovení § 196a Obchodního zákoníku.

Due diligence společností aktivních v zemědělské výrobě

Zpracování ekonomického a daňového DD pro holandského zájemce o koupi zemědělského podniku. Poradenství v rámci jednání o kupní ceně obchodního podílu.

Pod kalvárií s.r.o.

Poradenství v souvislosti se založením společnosti, registrací k daním. Daňová problematika v oblasti nemovitostí – rekonstrukce, pronájem, technické zhodnocení atp.

Pod kalvarii s.r.o.

Další informace o naší činnosti a reference Vám rádi poskytneme na Vaši žádost.

© 2pm consulting 2009 | 28. 3. 2014 | textová verze stránek