logotype 2pm consulting

Novinky

Daňové a jiné novinky:

Změny daňových zákonů pro roky 2013 až 2015


a) Příplatek k dani z příjmů ve výši 7% – solidární zvýšení daně – Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 bude kladný rozdíl mezi součtem základů daně z příjmů ze závislé činnosti (§6) a z příjmů z podnikání (§7) a 48-násobkem průměrné mzdy (při průměrné mzdě pro rok 2013 ve výši 25 884 Kč je to 1 242 432 Kč) podléhat sazbě daně ve výši 7%.

b) Omezení výdajových paušálů – U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč). Omezení výdajových paušálů se tak nedotkne těch podnikatelů, kteří mají příjmy ze živnosti a uplatňují 60% paušální výdaje. Naopak se zásadně dotkne těch, kteří mají příjmy z jiného podnikání – např. advokátů.

c) Základní sleva na dani pro pracující důchodce – Pro roky 2013-2015 dochází ke zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce.

d) Zvýšení srážkové daně na příjmy nerezidentů z 15% na 35% – Jde o postižení příjmů rezidentů daňových rájů, resp. zemí, se kterými ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která standardně upravuje výši srážkové daně a má přednost před vnitrostátní úpravou.

e) Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod na 15% a 21%

f) Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí o 1 procentní bod na 4%

g) Zrušení stropu u pojistného na veřejné zdravotní pojištění – pro zdaňovací období let 2013-2015 dojde u osob samostatně výdělečně činných ke zrušení stropu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

h) Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí – od 1.1.2015 již nebude osvobozen vklad nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev. Nadále zůstane osvobození o daně z převodu pro převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně.

Poslední aktualizace: 12. prosinec 2012

© 2pm consulting 2009 | 28. 3. 2014 | textová verze stránek