logotype 2pm consulting

priznani pravnickych osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Obvyklý proces zpracování přiznání zahrnuje následující úkony:

  • uzavření smlouvy o daňovém poradenství, stanovení termínů;
  • udělení plné moci klientem poradci pro zpracování a podání přiznání (na základě této plné moci je prodloužen termín pro podání přiznání o 3 měsíce);
  • prověrka účetnictví a dokladů, konzultace s osobami odpovědnými za vedení účetnictví;
  • zpracování přiznání a jeho prezentaci klientovi, schválení klientem, následné podání přiznání na příslušný finanční úřad;

Proces zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob obvykle netrvá déle než 2 týdny (v závislosti na rozsahu činnosti klienta a kvalitě vedení účetnictví).

S finančním úřadem komunikujeme elektronicky prostřednictvím Daňového portálu, v případě Vašeho zájmu Vám zřídíme daňovou schránku jejímž prostřednictvím můžete elektronicky komunikovat se správcem daně, nahlížet na své aktuální daňové povinnosti – zůstatky na jednotlivých daňových účtech, do databáze listin atd.

© 2pm consulting 2009 | 28. 3. 2014 | textová verze stránek