logotype 2pm consulting

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Obvyklý proces zpracování přiznání zahrnuje následující úkony:

  • uzavření smlouvy o daňovém poradenství, stanovení termínů;
  • udělení plné moci klientem poradci pro zpracování a podání přiznání (na základě této plné moci je prodloužen termín pro podání přiznání o 3 měsíce);
  • předání podkladů – účetnictví, daňová evidence, samostatné doklady (v případě, že klient nevede žádnou evidenci), předešlá daňová přiznání, potvrzení a doklady pro uplatnění odčitatelných položek, slev apod. Seznam podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob naleznete zde.
  • zpracování přiznání a jeho prezentaci klientovi, schválení klientem, následné podání přiznání na příslušný finanční úřad;

Proces zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob obvykle netrvá déle než 2 týdny (v závislosti na rozsahu činnosti klienta a kvalitě vedení účetnictví/daňové evidence).

© 2pm consulting 2009 | 28. 3. 2014 | textová verze stránek